دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
دانش آموزان ممتاز پرورشی
 
افتخارات ورزشی
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 414

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 معراج نظیری
19.19 10
2  محمد حدادی 19.06 11
3  احمد درزی 18.94 12
4  پارسا قادری 18.85 15
5  یاشار صادقی 18.02 22
6  امیرحسین بزرگی 18 23
 
 
نقشه سایت