دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 414
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 معراج نظیری
19.19 10
2  محمد حدادی 19.06 11
3  احمد درزی 18.94 12
4  پارسا قادری 18.85 15
5  یاشار صادقی 18.02 22
6  امیرحسین بزرگی 18 23
 
 
     
 
نقشه سایت