دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 214
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 مهیار کرمی
19.98 2
2  امیرعلی فرجی پری 19.91 8
3  محمدرضا آرانی بیدهندی 19.89 9
4  امیرعلی نافع 19.85 10
5  سپهر معتضدی 19.75 18
6  پوریا روش 19.71 19
7  هومن گرشاسبی 19.61 25
8  مهرشاد صالحیان 19.57 27
9  مهیار ترکمان 19.51 31
10  مهدی راه دار 19.42 34
11  پوریا قاسمی 19.40 35
12  سیدمحمد موسوی 19.23 43
13  محمدمهدی دژاکام 19.18 47
14  محمد صالحی 19.12 49
15  فرهاد لطیف زاده 19.12 49
16  فرحان عبدی 19.07 52
17  علیرضا ابراهیمی 18.93 58
 
 
     
 
نقشه سایت