دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتازکلاس 102
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 شروین رضائی
19.92 7
2  حمیدرضا رمضانی ورزقانی 19.92 7
3  محمدجمشیدی 19.91 11
4  سهیل قیصری 19.80 22
5  سعید جلالی 19.76 27
6  محمد سرابی 19.58 42
7  امیررمضانی مقدم 19.55 45
8  محمدحسین رضوانی فر 19.54 48
9  علی سیمی 19.41 60
10  امیرمحمد رمادان 19.36 64
11  محمدامین باقری 19.35 65
12  پارسا صفری هاشم آبادی 19.30 67
13  محراب ملازم الحسینی 19.28 69
14  امیرهمایون حیدری 19.22 75
15  پویا جابری 19.21 76
16  علی آذریان 19.10 83
17  امیرمهدی اسلامی امیرآبادی 19.08 84
18  سپهر گورابی 19.02 87
 
 
     
 
نقشه سایت