دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
  شماره هاي تماس  
 
مدیریت دبیرستان آقای ایسفی  77933965
معاونت پايه دوم آقای قاسمیان وآقای کلاگر  77908738
معاونت پايه سوم آقاي مرتضی قلی وآقای عسگری  77908359
معاونت پايه چهارم آقاي فصیحی  77951295
امورتربیتی آقای علوی 77908334
مشاوره پایه چهارم آقای شاهسون 77939028
 
     
  درج مطلب  
 
برای ارتباط با کادر مدرسه پس از انتخاب نمودن شخص مورد نظر در فیلد گیرنده، فرم را تکمیل نموده و سپس در قسمت آخر کد تاییدی که ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد است را وارد کنید و سپس دکمه ارسال را فشار دهید.
همچنین برای دریافت پاسخ خود حتماً نام و نام خانوادگی دانش آموز به همراه نام کلاس و شماره تماس خود را در پیام قید فرمایید.
هنگامی که جمله ی « با تشکر از توجه شما، پیغام برای (نام گیرنده) ارسال شد.» را مشاهده کردید به این معناست که پیغام شما با موفقیت ارسال شده است.
تذکر: در صورت عدم تکمیل کد تاییدی 5 حرفی پیغام شما به فرد مورد نظر نخواهد رسید.
 
     
دانش آموز و اولیاء گرامی در صورت تمایل دریافت پاسخ پیام خود با کدکاربری ورمز عبور وارد سایت شوید.
  ارتباط با معاونین دبیرستان  
گیرنده