دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  تقدیر از دانش آموزان برتر در امتحانات نوبت اول 96-95
 
  دانش آموزان برتر علمی ، پرورشی
 
 
     
نقشه سایت