دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز كلاس 314
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سینا خلج 19.81 1 2
2
 امیرمسعود گلستانه
19.73 2 4
3  سامان جمشیدی دانا 19.48 3 11
4  مرتضی نقره 19.41 4 14
5  حسین طالعی سبزوار 19.35 5 17
6  علی عابد 19.34 6 18
7  مهدییار زلفی گل 19 7 24
8  محسن پوراسد مهربانی 18.96 8 26
9  سیدامیرکلانتر 18.92 9 29
 
 
     
 
     
تصاويردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت