دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز كلاس 1022
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سیدمحمدصادق وکیلی 20 1 1
2
 ارشیا حریری
19.89 2 3
3  علی جوان 19.78 3 5
4  محمدحسین شمسی 19.46 4 11
5  علی مولائی 19.41 5 13
6  علیرضا زری 19.35 6 15
7  موسی الرضا شیراوند 19.25 7 16
8  مهدی اکبری 19.12 8 19
9  رضا کریمی 19.10 9 21
10  علیرضا قربانی 19.05 10 22
11  نستوه فکوری 19.04 11 23
12  صالح زارعی نژاد 19.03 12 24
13  محمدامین نورپور 19.03 12 24
14  امیرمهدی قدس 18.98 13 29
15  محمدحسین خلیلی 18.91 14 32
16  سیدعلی میرسید 18.89 15 33
 
 
     
 
     
تصاويررتبه های 1 الی 7
 
 
     
 
     
تصاویررتبه های 8 الی 15
 
 
     
 
نقشه سایت