دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز كلاس 411
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  مهیار کرمی 19.81 1 2
2
 امیرحسین چاهه
19.29 2 4
3  فرزاد محمدی 19 3 7
4  سپهر معتضدی 18.37 4 12
5  هومن گرشاسبی 18.15 5 15
 
 
     
 
     
تصاويردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت