دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز كلاس 413

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  شایان کبیری  18.90 1 9
2
 علی جلالی
18.40 2 11
3  محسن کریمی 18.12 3 16
4  امیرعلی فرجی 18 4 19
4  امین شعبانعلی 18 4 20
 
 
تصاويردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت