دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز كلاس 1012
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  مرتضی بهجت 20 1 1
2
 افشین زنگنه
19.95 2 3
3  امیرحسین لسانی ساحلی 19.72 3 12
4  محمدعلی لطفی کوشالی 19.60 4 14
5  علیرضا ابوالحسنی 19.55 5 17
6  علی اعلائی نسب 19.50 6 20
7  محمدظفری 19.42 7 30
8  امیرحسین سلیمانی 19.35 8 32
9   محمدحسن براتی 19.32 9 33
10  احمد زبردست 19.14 10 41
11  سیدمحمدامین گواهی 19.09 11 43
12  علی نیری 19.05 12 47
13  امیرعلی خلیلیان 19 13 49
14  سیدعلی شاه صاحبی 18.91 14 54
 
 
  تصاويردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت