دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز كلاس 311

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمد جمشیدی 19.76 1 3
2
 سیدعلی میرهادی
19.52 2 8
3  محمد سرآبی 19.42 3 13
4  محمدعلی گشتاسب میگونی 19.32 4 20
5  علیرضا فرمانی 19.02 5 23
6  محمد طبسی 18.98 6 25
7  امیرعلی فرخی پور 18.96 7 26
 
 
تصاويردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت