دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز كلاس 321
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  علیرضا نیائی 19.90 1 1
2
 حمیدرضا رمضانی
19.70 2 4
3  مهدی خلیلی 19.59 3 6
4  علی رضیئی 19.40 4 8
5  محمدمهدی افشانی 19.31 5 11
6  امیرمحمد رمادان 19.16 6 14
7  آبتین یونسی 19.11 7 15
8  علیرضا شعبانلو 19.10 8 17
9 محمد حاجی ملارضائی 19.02 9 20
10  سبحان حلالخور 19 10 22
11  علیرضا سلطان شاهی 18.95 11 23
 
 
     
 
     
تصاويردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت