دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز كلاس 1011
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرمحمد علیزاده 20 1 1
2
 امیرمسعود خلوجینی
19.82 2 6
3  سالار بهرامیان 19.49 3 21
4  محمدپویا افشاری 19.45 4 26
5  نیما محمدی صدق 19.21 5 38
6  محمدعرفان حاجی محمدی 19.12 6 42
7  امیررضا محسنی 19.01 7 48
8  حمید اسدی شهری 18.92 8 52
9  محمدمهیارحسین زاده 18.92 8 52
10  محمدصادق مسعودی 18.89 9 55
 
 
  تصاويردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت