دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز كلاس 421
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمد اله دادی 19.60 1 2
2
 میلاد رحیمی
19.20 2 4
3  پارسا تابعی 19.13 3 6
4  امیرحسین معصومی 19.06 4 8
5  حسام گودرزی 19 5 9
6  مرتضی رشیدی 18.84 6 10
7  رضا آب نیکی 18.66 7 12
8  حسین ایمانی پور 18.48 8 13
9  سیدمصطفی سیدنژاد 18.43 9 14
10  سینا احمدزاده  18.13 10 15
 
 
     
 
     
تصاويردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت