دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
   
درباره دبیرستان دانشمند
 
دبیرستان دانشمند یکی از دبیرستان های قدیمی در منطقه ۸ تهران می باشد و امروزه به نام دبیرستان نمونه دولتی دانشمند شناخته می شود. دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوردولت نهم ودهم و آقای احمدی مقدم رئیس کل نیروی انتظامی از جمله افرادی هستند که دوران دبیرستان خود را در این دبیرستان به سر برده اند.
 
     
 
 
     
نقشه سایت