دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان برتر در امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 97-96 
 
 
     
نقشه سایت