دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان برتر در امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 97-96 
 
 
     
 
نقشه سایت