دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 421

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  حمیدرضا رمضانی 19.85 1 1
2
 علیرضا نیائی
19.83 2 2
3  پوریا شفیعی 19.81 3 3
4  محمدرضا خسروی 19.56 4 5
5  امیرعلی کریمی 19.40 5 6
6  امید باقری 19.36 6 7
7  محمدامین قیاسی 19.08 7 9
8  محمدمهدی افشانی 19.04 8 10
9  سینا هزاوهء 18.93 9 11
10  محمدامین زندی فر 18.80 10 13
11  علی رضیئی فیجانی 18.65 11 14
12  محمدمهدی قیاسی 18.48 12 16
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت