دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 1122
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  ارشیا حریری 19.95 1 1
2
 علیرضا میلاد
19.94 2 2
3  موسی الرضا شیراوند 19.90 3 3
4  محمدحسین شمسی 19.83 4 7
5  محمدعرفان حاجی محمدی 19.65 5 12
6  علی مولایی 19.57 6 14
7  علیرضا قربانی 19.51 7 15
8  محمدحسین خلیلی 19.37 8 20
9  علیرضا شیخ علیالواسانی 19.37 8 20
10  محمدرضا خدائی 19.32 10 23
11  محمدامین نورپور 19.24 11 25
12  آرمان عباسیان 19.20 12 26
13  شایان کمالی پور 19.18 13 27
14  حمید انوری 19.17 14 28
15  محمد زندی مقدم 19.17 14 28
16  سپهر رحیمی 19.16 16 30
17  محمد عرفان بهاری 19.10 17 34
18  سیدمحمدجواد ایزدی 19.07 18 36
19  شایان غفاری 18.97 19 39
20  محمدیزدان پاسبانی 18.96 20 40
 
 
     
 
     
تصاویررتبه های 1 الی 10
 
 
     
 
     
تصاویر رتبه های 11 الی 20
 
 
     
 
نقشه سایت