دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 1011
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  علیرضا محمدی 20 1 1
2
 امیرحسین خاوری
19.87 2 7
3  علیرضا ارشدی 19.82 3 9
4  محمدسینا سعیدی فر 19.78 4 11
5  سروش علیزاده بیاتی 19.65 5 22
6  مجتبی باقری 19.57 6 27
7  علیرضا اینالو 19.54 7 33
8  پویا یعقوبی آذری 19.49 8 37
9  سیدمصطفی اطیابی 19.30 9 56
10  محمدحسین ابدان 19.26 10 60
11  میثم نوروزپور 19.26 10 60
12  محمدعلی هادیان 19.26 10 60
13  آرین مصطفوی 19.12 13 70
14  سجاد سجودی 19.09 14 71
15  پدرام یعقوبی آذری 19.03 14 76
16  محمدابراهیم رحیمی رئیسه 19.00 16 79
 
 
     
 
     
تصاویررتبه های 1 الی 8
 
 
     
 
     
تصاویر رتبه های 9 الی 16
 
 
     
 
نقشه سایت