دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 1013
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سیدپارسا حسینی پور 19.97 1 2
2
 مهراد آرمان پارسا
19.94 2 3
3  ایلیا جنگرودی 19.89 3 4
4  امیرحسین مولوی دوست 19.87 4 7
5  مازیار شیدائی آشتیانی 19.76 5 13
6  مهدی اشرف زاده 19.68 6 20
7  امیرمحمد فروتن 19.62 7 23
8  محمدحسین کریمی حسن آبادی 19.59 8 26
9  سیدعلیرضا سقائیان 19.56 9 28
10  طاها انوری 19.55 10 30
11  پارسا طاهری 19.55 10 30
12  کسری محمدی 19.50 12 35
13  علیرضا مصلحی 19.42 13 44
14  احسان صفا شاد 19.42 13 44
15  فربد قلیچلو 19.41 15 46
16  پارسا مرتضائی فرد 19.41 15 46
17  علیرضا جلوخانی 19.31 17 54
18  امیررضا ساعی اشجعی 19.31 17 54
19  محسن خسروجردی 19.30 19 56
20  علی زلفی گل 19.30 19 56
21  علیرضا رضا علی 19.14 21 67
22  رضا عباسی مقدم نیاسر 19.01 22 78
 
 
     
 
     
تصاویررتبه های ا الی 10
 
 
     
 
     
تصاویررتبه های 11 الی 21
 
 
     
 
نقشه سایت