دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 412

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرمسعود گلستانه 19.77 1 1
2
 سینا خلج
19.58 2 2
3  سجاد مقیسهء 19.54 3 4
4  عرفان زیاد 19.35 4 9
5  احمدرضا آئینه 19.14 5 14
6  مهدی جوکار 19.12 6 15
7  علی رمضانی 18.73 7 21
8  امیرحسین عارفی 18.69 8 24
9  محسن پوراسدمهربانی 18.56 9 29
10  میلاد حاجی رستم 18.50 10 30
11  شروین رضائی 18.50 10 30
12  پوریا رضائی 18.44 12 33
13  محمد مهدی به نصر 18.35 13 35
14  محمدحسین ولوجردی 18.27 14 36
15  محمدحسین بیگلری 18.04 15 41
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت