دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 413

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  حسین طالعی پرواز 19.44 1 6
2
 امیرحسین پور تیموری
19.08 2 16
3  محمدامین باقری 19.00 3 17
4  محسن صادقی 18.85 4 19
5  سعید جلالی 18.81 5 20
6  محمد جمشیدی 18.73 6 21
7  امیرمحمد اسدپور 18.67 7 27
8  کیوان میهن نژاد 18.27 8 36
9  امیرعلی فرخی پور 18.21 9 38
10  محمدرضا سهرابی 18.00 10 43
11  محمد طبسی 17.92 11 44
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت