دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 1113

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرمسعود خلوجینی 19.89 1 4
2
 مرتضی بهجت
19.76 2 12
3  امیرمحمد علیزاده 19.76 2 12
4  خشایار رایگان 19.30 4 25
5  حمید اسدی شهری 19.12 5 32
6  علی اسمعیلی نودهی 19.09 6 34
7  آرین عابد نظری 19.06 7 37
8  روزبه بوجاور 19.04 8 39
9  میلاد بابایی 18.94 9 44
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت