دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 1111
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  دانیال چکنی 19.92 1 2
2
 افشین زنگنه
19.86 2 8
3  علی امین غفوری 19.70 3 14
4  علی آقا کاشی 19.58 4 18
5  احسان دلاوری 19.51 5 19
6  امیرعلی خلیلیان 19.41 6 22
7  علی سلگی 19.39 7 23
8  علی اعلائی نسب 19.23 8 28
9  امیررضا حاج محمدی 19.09 9 34
10  علی شادالویی 19.05 10 38
11  علیرضا حجار 19.00 11 40
12  محمدرضا صفائی فراهانی 18.98 12 41
13  بهنام انصاری 18.97 13 42
14  محسن بروغنی 18.95 14 43
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت