دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 414
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدعلی گشتاسب میگونی 19.58 1 2
2
 محمدحسین صلابت
19.42 2 7
3  سامان جمشیدی دانا 19.35 3 9
4  مرتضی نقره 19.29 4 12
5  علی اکبر کوشازاده 18.69 5 24
6  سهیل مقدس کلیشمی 18.62 6 28
7  علی عابد 18.46 7 32
8  متین صمد بیگی 18.15 8 39
9  امیرحسین احمدی 18.10 9 40
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت