دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 1121

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  امیرحسین شاعری 19.89 1 4
2
 سیدمحمدصادق وکیلی
19.88 2 5
3   محمدرضا تحیری 19.85 3 6
4  علی جوان 19.83 4 7
5  علی عسکری کفراج 19.78 5 9
6  صالح زارعی نژاد 19.72 6 10
7  سیدامیرحسین موسوی 19.71 7 11
8  نستوه فکوری 19.61 8 13
9  کیان اسمعلی خانی 19.51 9 15
10  محمدرضا جلالی علیائی 19.48 10 17
11  رضا کریمی 19.45 11 18
12  علیرضا زرین پارسا 19.42 12 19
13  آرش سلمانی 19.35 13 22
14  امیرمهدی قدس 19.28 14 24
15  محمد رفیعی 19.16 15 30
16  سینا غیاثی 19.15 16 32
17  محمدحسینعلی زاده مقدم 19.12 17 33
18  محمدمعین فتاحی اردکانی 19.10 18 34
19  امیرحسین مسعودی 19.07 19 36
20  مهدی اکبری 19.00 20 38
21  آرش بخشی 18.96 21 40
 
 
تصاویر رتبه های 1 الی 11
 
تصاویررتبه های 12 الی 21
 
نقشه سایت