دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 1014

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سپهر وکیلی 19.89 1 4
2
 امیرحسین قماشی
19.88 2 6
3  سیدمحمدمهدی نقیبی 19.81 3 10
4  فرید الدین علومی 19.77 4 12
5  مهدی محمدی مایانی 19.73 5 19
6  علیرضا کتیرائی 19.66 6 21
7  محمدعلی تیموری 19.56 7 28
8  سیدرسول میرشفیعی 19.54 8 33
9  محمدحسین بهرامی 19.50 9 35
10   آرش حسین آبادی 19.49 10 37
11  علیرضا نجفی 19.45 11 39
12  امیرحسین نیک روش 19.32 12 52
13  محمدامین فرجی 19.23 13 63
14  کامیار نیک فر 19.22 14 64
15   امید مرشدی 19.20 15 65
16  سهیل مقیسهء 19.16 16 66
17  مهرداد خاکباز 19.14 17 67
18  محمدامین چگنی فر 19.07 18 72
19  علی امینی دهقی 19.04 19 75
20  سینا اسماعیلی 19.03 20 76
 
 
تصاویررتبه های 1 الی 10
 
تصاویر رتبه های 11 الی 20
 
نقشه سایت