دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 1022
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  آرش تهمتن 19.97 1 1
2  امیرمحمد حسومی 19.95 2 2
3
 حسین عبدی هجراندوست
19.88 3 3
4  سیدیوسف دیواندری 19.87 4 4
5  محمد  علی عسکری 19.84 5 6
6  دانیال رضائی 19.74 6 8
7  پارسا جعفری 19.72 7 9
8  سیدشایان جعفرزاده 19.65 8 13
9  امیرعباس واعظ صالحی 19.63 9 14
10  سینا مقیمی کندلوس 19.55 10 15
11  مسعود اسفندیار 19.50 11 16
12  عرفان جدیدی 19.45 12 19
13  شهاب طاهری طهرانی 19.43 13 22
14  طه فتح اللهی 19.37 14 23
15  امیرعلی خادمی 19.27 15 24
16  محمدمعین اورعی 19.26 16 25
17   مهران ملارفیع 19.20 17 27
18  محمدسینا چوپان 19.18 18 28
19  علی فصیحی 19.05 19 34
 
 
     
 
     
تصاویررتبه های 1 الی 9
 
 
     
 
     
تصاویر رتبه های 10 الی 19
 
 
     
 
نقشه سایت