دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند

دانش آموزان ممتاز کلاس 411

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  نوید اکبری 19.54 1 4
2
 علیرضا فرمانی
19.40 2 8
3  علی ناجی محله 19.35 3 9
4  محمدمعین خاقانی 19.19 4 13
5  علی جعفری 18.90 5 18
6  محمدسرآبی 18.71 6 23
7  مهیار علاء الدین 18.69 7 24
8  علی امیری 18.39 8 34
9  سیاوش رستگاری مقدم 18.00 9 42
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت