دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1114
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سبحان زارعی جعفرآبادی 19.94 1 1
2
 امیرحسین سلیمانی
19.92 2 2
3  سپهر ذبیحی 19.62 3 16
4  محمدشهاب کوشکستانی 19.60 4 17
5  شاهین محمودی 19.51 5 19
6  محمدحسن براتی 19.49 6 21
7  محمدرضا جهانگیر 19.36 7 24
8  امیررضا محسنی 19.20 8 29
9  محمد صداقت 19.14 9 31
10  امیرحسین حسن بیگی 19.12 10 32
11  محمدمهیار ظروفچی 18.94 11 44
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت