دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 1131

دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس
1  پرهام خادم 19.95 1
2
 محمدرضا زراعتیان
19.92 2
3  علی محمد سلامتی 19.59 3
4  محمدصادق هاشم زاده 19.53 4
5  محمدولی نیک زاد 19.20 5
6  سپهر پدیسار 19.15 6
 
 
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
نقشه سایت