دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
   
مدیریت دبیرستان
 
مدیریت دبیرستان آقای غلامحسین ایسفی
 
     
 
   
شماره تلفن مستقیم مدیریت
 

شماره تلفن مستقیم مدیریت :  77933965Email : daneshmand_tehran@yahoo.com
 
     
 
   
تاریخچه مدیریت دبیرستان
 
 
تاریخچه مدیریت دبیرستان نمونه دولتی دانشمند 
 
ردیف ازسال تحصیلی الی سال تحصیلی  نام مدیریت
1 1356-57 1356-57 آقای کزازی
2 1357-58 1360-61  آقای فرح پور
3 1361-62 1362-63  آقای رادان
4 1363-64 1363-64  آقای صادقیان 
5 1364-65 1364-65  آقای فضیلت خواه
6 1365-66 1366-67  آقای رادان
1367-68 1381-82  آقای پورتیموری
8 1382-83 1383-84  آقای فیض آبادی
9 1384-85 1386-87  آقای پورتیموری
10 1387-88 تا کنون  آقای ایسفی
 
 
     
 
دانش آموز و اولیاء گرامی در صورت تمایل دریافت پاسخ پیام خود با کدکاربری ورمز عبور وارد سایت شوید.
  سخن مدیر
 
  ارتباط مستقیم با مدیریت
گیرنده
 
 
     
نقشه سایت