دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز كلاس 1013
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  دانیال چکنی 19.88 1 5
2
 امیرمحمد ایزدی خواه
19.81 2 8
3  سبحان زارعی 19.80 3 9
4  خشایار رایگان 19.77 4 11
5  سپهر ذبیحی 19.64 5 13
6  معین روحی مقدم 19.59 6 15
7  علی آقا کاشی  19.49 7 21
8  علی امین غفوری 19.49 7 21
9  سپهر رحیمی 19.43 8 27
10  امیرحسین صادقی 19.43 8 27
11  میلاد بابائی 19.28 9 34
12  مهرشاد سروری 19.27 10 35
13  روزبه بوجاور 19.23 11 37
14  پارسا یکه شناس 19.18 12 39
15  مهرشاد نوری 19.16 13 40
16  مهدی دشتی 19.09 14 43
17  محمدجواد اطاهریان 18.89 15 55
18  محمدمهدی حیدری 18.89 15 55
19  محمدجواد عزیزی 18.88 16 61
 
 
     
 
     
تصاویر رتبه های 1 الی 9
 
 
     
 
     
تصاويررتبه های 10 الی 19
 
 
     
 
نقشه سایت