دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز كلاس 1014
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  شاهین محمودی 19.89 1 4
2  علی مؤمن 19.82 2 6
3
 محمدشهاب کوشکستانی
19.80 3 9
4  محمدمهیار ظروفچی 19.58 4 16
5  علی سلگی 19.55 5 17
6  علی شادالوئی 19.54 6 19
7  محمدامین حسینی 19.49 7 21
8  محمدکمالی 19.47 8 25
9  آرین عابد نظری 19.43 9 27
10  امیررضا حاج محمدی 19.36 10 31
11  حسین کنعانی 19.25 11 36
12  سیدنیما احمدی 19.07 12 45
13  محسن بروغنی 19.07 12 45
14  شهریار پوراکبرصفار 18.97 13 50
15  بهنام انصاری 18.96 14 51
16  علی اسمعیلی نودهی 18.88 15 58
17  امیرعلی عبداللهی 18.88 15 58
 
 
     
 
     
تصاویر رتبه های 1 الی 9
 
 
     
 
     
تصاويررتبه های 10 الی 16 
 
 
     
 
نقشه سایت