دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز كلاس 422
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  رضا شاهمرادی 19.61 1 1
2
 سروش تراز
19.33 2 3
3  صادق خاک پور 19.14 3 5
4  معین امینی 19.11 4 7
5  سیدحسین اصفهانی 18.84 5 10
6  محمدحسن عزیزگل 18.09 6 16
7  بهنام شهسواری 18 7 17
 
 
     
 
     
تصاويردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت