دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 312
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 حمیدرضا ناظمی شادباش
19.62 11
2  امیررضا معصومی حاجی آقا 19.61 12
3  پیمان باصفا 19.60 13
4  مهران دودکارحقیقی 19.60 13
5  محمدامین میرزائی 19.44 19
6  امین احمدنیا 19.36 21
7  مهدی کریمی مولان 19.27 25
 
 
     
 
نقشه سایت