دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 213
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 پارسا دادخواه
19.94 3
2  شایان کبیری حاجی کریمی 19.93 6
3  علی صادق زاده 19.85 10
4  امین شعبانعلی اسیابان 19.83 12
5  امیرحسین زینلی 19.82 13
6  حمیدرضا چاوشی 19.79 16
7  علیرضا سلیمانی مقدم 19.52 30
8  مسیح نصیری 19.49 32
9  یزدان حاجی زاده 19.40 35
10  دانیال قاسمی 19.38 38
11  محمد زارعی اقدم 19.37 39
12  محمدهادی کردبچه 19.29 40
13  مرتضی طلعتی احمد 19.21 45
14  امیدرضا عبداله پور 18.98 54
 
 
     
 
نقشه سایت