دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 311
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 ابوالفضل منصوری موغاری
19.86 3
2  مهدی داوری آذر 19.74 6
3  امیرحسین وثوقی 19.68 8
4  محمدرضا نباتی 19.56 18
5  محمدحسین عیسی زاده 19.33 23
6  علیرضا اثنا عشری 19.23 28
7  محمدسعید ارمی مطلق ارمکی 19.21 30
8
 محمدجواد اسلامی 19.17 33
9  امیرعلی اشکوری 19.17 33
10  حسین آشفته 19.16 35
11  امیرحسین حسن نژاد 18.96 41
 
 
     
 
نقشه سایت