دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
 
 
دانش آموزان ممتاز پرورشی 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی رتبه رشته
1
 ایمان قاسمی
اول قرائت     
2  مهیارترکمان سوم قرائت     
3  امیرحسین صادقیان سوم قرائت     
4
 علی ناجی محله اول حفظ
5  سیدحسین حقیقی قمصری اول حفظ
6  هادی عطار سوم حفظ
7  سپهرگورابی اول مفاهیم
8  محمدظهوری خسروشاهی دوم مفاهیم
9  محمدرضاآرانی بیدهندی اول نهج البلاغه
10  علیرضا یوسفیان اول صحیفه سجادیه
11  سیدمحمدحسین کیائی اول احکام
 
 
     
 
نقشه سایت