دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتازکلاس 103
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرحسین عارفی ترک آبادی
19.89 13
2  سینا خلج 19.80 22
3  علیرضا نیائی 19.80 22
4  حسین طالعی سبزوار 19.78 26
5  محسن پوراسد مهربانی 19.76 27
6  سید عرفان هاشمی 19.73 30
7  محمدصادق شاهمرادی 19.71 31
8  محمدسینا سلیمانی بزچلوئی 19.55 45
9  مسیح رحمانی 19.52 52
10  محمد تکلی 19.48 54
11  امیرحسین صادقیان 19.48 54
12  امیرعلی کریمی 19.46 57
13  مهدییار زلفی گل 19.42 59
14  سیدمحمدرضا همائی اردکانی 19.39 62
15  محمد پاشانجاتی 19.24 73
16  سیدامیر غفورزاده 19.05 86
 
 
     
 
نقشه سایت