دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 221
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 پارسا تابعی
19.95 2
2  محمد اله دادی 19.85 4
3  محمد طهماسبی 19.85 4
4  یوسف کشاورزیان 19.85 4
5  محمدرضا محمدی 19.69 10
6  محمداسماعیل طاهرطلوع دل 19.65 12
7  رضا آب نیکی 19.35 17
8  بهنام شهسواری 19.32 18
9  سید پرهام شجیعی گهراز 19.18 19
10
 سبحان قپانوری 19.15 20
11  سیدمصطفی سیدنژاد 19.14 21
12  حجت شهریاری سرحدی 19.04 24
13  محمدحسن عزیزگل 18.91 26
 
 
     
 
نقشه سایت