دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
افتخارات ورزشی
 
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
 
دانش آموزان ممتاز پرورشی
 

دانش آموزان ممتازکلاس 101

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرفاضل خیرخواه یزدی
19.96 3
2
 محمدحسین ولوجردی 19.95 4
3  امیرحسین پورتیموری 19.91 11
4  محمدحسین صلابت 19.88 14
5  نوید اکبری 19.86 15
6  علی رضا زاده خوئی 19.83 18
7  سیدامیر کلانتربنادکی 19.83 18
8  سجاد مقیسه ء 19.81 21
9  امیرحسین احمدی 19.67 34
10  علی صبوری 19.53 51
11  نویدعابدین مقانکی 19.41 60
12  سیاوش رستگاری مقدم 19.25 71
13  محمدرضا میرزایی ازندریانی 19.14 79
14  محمدمهدی صالحی 19.12 82
15  سیدمهدی نجیبی 19 96
 
 
نقشه سایت