دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 321
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 محمدرضا نورائی امینی
19.92 1
2  آرش صادق زاده 19.77 2
3  علیرضا سلوکی 19.76 3
4  احمدرضا فلاحی 19.62 6
5  علیرضا آخانی 19.59 7
6  مسعود سلطانی نظرلو 19.38 10
7  امیرعلی ابراهیمی 19.29 12
8  فرید عباسی 19.28 13
9  سیدمصطفی سیدی شمیرانی 19.21 14
10  علی محمد رجبی 19.19 15
11  سهراب همتی 18.10 16
 
 
     
 
نقشه سایت