دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 222
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 میلاد رحیمی
19.99 1
2  صادق خاکپور 19.93 3
3  حسام گودرزی 19.79 7
4  سیدحسین اصفهانی 19.73 8
5  سروش تراز 19.72 9
6  محمد باقرکارگر ملک رودی 19.67 11
7  معین امینی 19.65 12
8  محمدحسین آقاملایی 19.64 14
9  علیرضا کریم خان زند 19.61 15
10  علی طاهری آشتیانی 19.36 16
11
 حسین شمس الدین پور
19.11 22
12  رضا صالحی سروک 19.01 23
13  سیدمحمدامین خاتمی 19.03 25
 
 
     
 
نقشه سایت