دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 313
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 علی رضائی
19.92 1
2  سیدمسیح مدنی 19.73 7
3  محمدمحمدی 19.58 15
4  مهدی منشوری 19.58 15
5  علیرضا شهامت 19.38 20
6  علی جهان بخش 19.36 21
7  امیرحسین رضوانی گیل کلایی 19.33 22
8  کامران آشتیانی زاد 19.27 25
9  محمدحسین شمسایی زفرقندی 19.27 25
10  امیرعماد صادقی 19.22 29
11  محمدرضا زارعی 19.21 30
12  رضا رستمی 19.14 36
13  علی میرمحمدی 19.09 37
 
 
     
 
نقشه سایت