دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 314
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرحسین رحیمی
19.91 2
2  امیررضا ملکی 19.77 4
3  سیدحسن کریمان 19.75 5
4  محمد آخوندی 19.68 8
5  سیاوش تونی فیروزکلا 19.64 10
6  پارسا یحیایی 19.58 15
7  محمد ابادیه 19.20 32
8  مجتبی جمالی 19.09 37
9  امیرمحمد علیین 19.04 39
10  عرفان امیدی 18.99 40
11  مهران حدادی 18.96 41
12  علی سعیدی 18.95 43
13  محمدمهدی حجازی زاده 18.88 44
 
 
     
 
نقشه سایت