دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
دانش آموزان ممتاز پایه اول
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پرورشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه چهارم
   
     
 
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
   
     
 
     
دانش آموزان ممتازکلاس 104
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 امیرمحمد اسدپور
19.92 7
2  عرفان زیاد 19.69 33
3  سامان جمشیدی دانا 19.66 36
4  مهدی خلیلی 19.66 36
5  محسن صادقی 19.64 38
6  امیرمحمد سعیدی 19.61 40
7  علیرضا سلطان شاهی 19.59 41
8  سیدعلی میرهادی 19.58 42
9  آرش رضائی 19.56 44
10  محمدامین دانشگر 19.49 53
11  محمدرضا سهرابی 19.47 56
12  شایان سلیمان پور 19.28 69
13  محمدمهران صلواتی 19.13 80
14  محمد طبسی 19.02 87
15  امیرعلی زرنگ 19 89
16  امیرحسین افشارصفت 18.96 93
 
 
     
 
نقشه سایت