دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
دانش آموزان ممتاز پایه اول
 
دانش آموزان ممتاز پایه دوم
 
دانش آموزان ممتاز پایه سوم
 
افتخارات ورزشی
 
دانش آموزان ممتاز پرورشی
 

دانش آموزان ممتازکلاس 105

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 94-93
ردیف عکس نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه
1
 محمدعلی گشتاسب میگونی
20 1
2  آرمان مفهومی 19.86 15
3  علی عابد 19.83 18
4  کامیار سیاووشی 19.79 25
5  محمدمهدی به نصر 19.71 31
6  علی قنبری مزرعه نو 19.67 34
7  محمدرضا کاظمی 19.62 39
8  بهنام جلالیان 19.55 45
9  متین صمد بیگی 19.54 48
10  کیوان میهن نژاد 19.54 48
11  سید محمدرضاجانثارقمصری 19.30 67
12  سینا هزاوهء 19.17 77
13  سپهر کریمی نیا 19.16 78
14  امیرمسعود سعیدی 19 89
15  علی امیری 18.99 91
16  رضا رضائی 18.95 95
 
 
نقشه سایت