دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
افتخارات ورزشی
 

درج مطلب

 
 

اعضای تیم قهرمان بدمینتون دبیرستان نمونه دولتی دانشمند

 
اعضای تیم بدمینتون دبیرستان
ردیف عکس نام ونام خانوادگی مقام
1  
 کیوان جعفرطیاری
سوم انفرادی
2
 
 محمدحسین اسیری سوم انفرادی
 
 
نقشه سایت