دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
   
افتخارات ورزشی
   
     
 
  درج مطلب
 
 
  اعضای تیم قهرمان بدمینتون دبیرستان نمونه دولتی دانشمند
 
اعضای تیم بدمینتون دبیرستان
ردیف عکس نام ونام خانوادگی مقام
1  
 کیوان جعفرطیاری
سوم انفرادی
2
 
 محمدحسین اسیری سوم انفرادی
 
 
 
     
نقشه سایت