دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
افتخارات ورزشی
 
درج مطلب
 
 
اعضای تیم قهرمان بدمینتون دبیرستان نمونه دولتی دانشمند
 
اعضای تیم بدمینتون دبیرستان
ردیف عکس نام ونام خانوادگی مقام
1  
 کیوان جعفرطیاری
سوم انفرادی
2
 
 محمدحسین اسیری سوم انفرادی