دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
     
افتخارات ورزشی
   
     
 
     
تیم نایب قهرمان بسکتبال دبیرستان نمونه دولتی دانشمند
 
 
     
 
     
اعضای تیم بسکتبال دبیرستان
 
 
اعضای تیم بسکتبال دبیرستان
ردیف عکس نام ونام خانوادگی پایه
1  
 سیدعرفان هاشمی
اول
2
 
 فرهاد لطیف زاده دوم
3    مرتضی طلعتی دوم
4    سینا جباری سوم
5    محمدمیلاد اکبری سوم
6    کیارش یوسفی دوم
7    طاها قاسمی دوم
8    علی صادق زاده دوم
9    مهدی داوری سوم
10    محمدامین عابدین دوم
11    فرهاد عبدی دوم
12    متین جلالیان چهارم
 
 
     
 
نقشه سایت